Aanhangsel

Aanhangsel

Een vervolgblad op de polis waarop wijzigingen van of aanvullingen op de verzekering worden opgenomen, waarop nieuwe verzekeringsvoorwaarden van toepassing worden verklaard of waarop de nieuwe verzekerde situatie wordt beschreven. Steeds vaker wordt bij wijzigingen of aanvullingen in plaats van een aanhangsel een polisblad afgegeven dat de nieuwe situatie weergeeft.