Aanspraak

Aanspraak

Het recht om nakoming van een verplichting of het bezit of gebruik van iets te vorderen. Indien aanspraak wordt gemaakt op een schadevergoeding kan dit betrekking hebben op een contractuele verplichting tot schadevergoeding (bijvoorbeeld wegens wanprestatie of op grond van een gesloten overeenkomst van verzekering) of een wettelijke verplichting tot schadevergoeding zoals wanneer de schade is veroorzaakt door een onrechtmatige daad.