Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is een algemene aansprakelijkheidsverzekering. De dekking op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bestaat in de regel slechts voor schaden, die hebben plaatsgevonden binnen de looptijd van de verzekering. Opzet is uitgesloten evenals het zogenaamde WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen)-risico, dit laatste kan worden verzekerd op een bijzondere aansprakelijkheidsverzekering: de WAM-verzekering. De in de provinciale markt gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven heeft doorgaans de vorm van een rubriekenpolis. Deze bevat naast een omschrijving van de gebruikte begrippen en algemene bepalingen rubrieken voor het gewone bedrijfsaansprakelijkheidsrisico, voor werkgeversaansprakelijkheid en voor milieuaansprakelijkheid. Voor wat betreft de milieuaansprakelijkheid worden onderscheiden een dekking voor plotselinge milieuaantasting en voor geleidelijke milieuaantasting. De afzonderlijk te sluiten milieuschadeverzekering biedt dekking voor alle soorten milieuaantasting, inclusief vervuiling na brand en andere evenementen zowel op eigen als andermans terrein.
Zie ook: Aanvaringsaansprakelijkheid, Ambachtsliedenclausule, Beroepsaansprakelijkheid, Burgerrechtelijke aansprakelijkheid, Contractuele aansprakelijkheid, Dienstenaansprakelijkheid, Directors & officers liability insurance, Foutenverzekering, Garageverzekering, Immateriële schade, Materiële schade, Milieuverontreiniging, Motorrijtuigverzekering, No-faultstelsel, Onrechtmatige daad, Opzichtclausule, Productenaansprakelijkheidsverzekering, Risicoaanvaarding, Vliegtuigverzekering, Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering, WAM-verzekering.