Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Een door verzekeraar beschikbaar gesteld formulier waarmee een kandidaat-verzekeringnemer kenbaar kan maken een risico ter verzekering aan te bieden. Het aanvraagformulier bevat een vragenlijst aan de hand waarvan de verzekeraar bepaalt óf en, zo ja, onder welke voorwaarden en tegen welke premie hij het aangeboden risico wil verzekeren.