Klusdekking

Klusdekking

Onder een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is standaard uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep en het verrichten van betaalde handarbeid bij derden. Iemand die tegen betaling in vrije tijd klust zou dus eigenlijk naast een AVP ook een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven moeten hebben. Een klusdekking is onder een AVP niettemin verkrijgbaar voor verzekerden die naast hun loondienstbetrekking, buiten dienstverband en niet structureel of bedrijfsmatig betaalde werkzaamheden voor derden verrichten en op die manier enige bijverdienste hebben.