Opzichtclausule

Opzichtclausule

 

Een clausule die voorkomt in aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze houdt in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan zaken die hij in huur, gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder zich (onder zijn opzicht) mocht hebben, van de dekking is uitgesloten. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bevat een afgezwakte opzichtclausule; in geval van een opzichtschade kan een eigen risico gelden en/of een beperking van het te vergoeden bedrag. Voor bepaalde bedrijven, zoals reparatie- en schoonmaakbedrijven, kan eveneens een minder vérgaande opzichtclausule worden opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De opzichtuitsluiting geldt gewoonlijk niet voor zaken van ondergeschikten waarvoor de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk kan zijn.